شرايط پذيرش مقاله
  1.‌ مقاله ارسال‌شده نبايد پيش از اين، در هيچ يک از نشريه‌هاي داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.‌


2.‌ یکی از نویسندگان به عنوان نويسنده رابط تعیین شود تا تماس‌ها و مکاتبات با او صورت پذیرد. مسئوليت حفظ حقوق نویسندگان دیگر بر عهده نویسنده رابط خواهد بود.‌

3.‌ دبیرخانه از پذيرش مقالاتي که در آنها از منابع محدود و صرفاً قديمي استفاده شده است، معذور است.‌

4.‌ در مقاله‌هاي برگرفته از پايان‌نامه‌ها يا طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، ذکر تاريخ انجام پژوهش، نام استادان راهنما و مشاور، دانشگاه يا سازمان مربوط و منابع مالي و اعتباري طرح پژوهشي ضروري است.‌

5.‌ مقاله‌هاي دريافتی پس از پذيرش اوليه در کمیته علمی همایش، براي ارزيابي، دست‌کم به دو نفر از داوران صاحبنظر در موضوع مقاله، بدون نام نويسنده، ارسال خواهد شد.‌ پذيرش نهايي بر اساس نظر داوران و منوط به موافقت کمیته علمی همایش است.‌

6.‌ نويسنده موظف است تمام موارد پيشنهادی از سوي داوران را اصلاح کند یا پاسخ علمی مناسبی به آنان ارائه دهد.‌

7.‌ چکیده مقاله شامل عنوان، نام نویسندگان (با تعیین نویسنده رابط) و انتساب سازمانی یا دانشگاهی آنان همراه با ایمیل، خلاصه‌ای از مسئله (یا ورود به بحث)، پرسش‌ها، روش و مهمترین نتایج همراه با پنج واژه‌ کلیدی است. چکیده نباید کمتر از 250 کلمه و بیشتر از 350 کلمه باشد.‌

8.‌ اصل مقالات با جداول و نمودارهای آن از 22 صفحه A4 تجاوز نکند.‌ در صفحه نخست مقاله باید عنوان، نام نویسندگان (با تعیین نویسنده رابط) و انتساب سازمانی یا دانشگاهی آنان همراه با ایمیل درج شود. صفحه دوم شامل عنوان، چکیده و پنج واژه کلیدی باشد و متن مقاله از صفحات سوم به بعد ارائه شود.

9. ساختار مقاله دارای سه بخشِ «مقدمه»، «بدنه» و «بحث و نتیجه‌گیری» باشد. در مقدمه به موضوع مقاله، نوع نگاه نویسنده یا نویسندگان، پرسش‌ها و روش پرداخته شود. در بخش بدنه مقاله، محتوای حاصل از مطالعه با توجه به پیشینه و چهارچوب نظری (در صورت نیاز) آورده شود. در نهایت، بخش بحث و نتیجه‌گیری مقاله به نتایج و رهنمودهای برگرفته از محتوا اختصاص یابد و به روشنی به پرسش‌های پژوهش پاسخ دهد. لازم است بخش‌ها و زیربخش‌های مقاله شماره‌گذاری شوند.

10.‌ چکیده مقاله و اصل مقاله بايد در واژه پرداز Word، با قلم B Lotusو اندازه 14 و حاشیه‌های 2/5 سانت از هر 4 طرف صفحه تایپ و به ایمیل SRPOP@irib.ir ارسال شود.‌ تمام مکاتبات از طریق این ایمیل به نویسنده رابط صورت خواهد گرفت.

11.‌ دبیرخانه همایش در پذيرش، رد، تلخيص و ويرايش مقالات آزاد است.

12.‌ اعلام پذيرش مقاله پيش از پذيرش نهايي آن امکان‌پذير نيست.‌
 
     
  دریافت فایل دریافت فایل  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما است.